Marketingová analýza
Marketingová analýza

Vyhodnoceni atraktivity území

press to zoom
Přelouč
Přelouč

Přístaviště pro osobní lodní dopravu

press to zoom
Kunětice
Kunětice

Přístaviště pro osobní lodní dopravu

press to zoom
Marketingová analýza
Marketingová analýza

Vyhodnoceni atraktivity území

press to zoom
1/7

PARDUBICKÝ KRAJ

VYHLEDÁVACÍ STUDIE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST

NA LABI V ÚSEKU CHVALETICE - KUNĚTICE

Studie se zabývá komplexním návrhem přístavní infrastruktury v  úseku řeky Labe z Chvaletic do Kunětic. Postupovali jsme od celku k detailu.

Nejprve byl úsek řeky zhodnocen z marketingového hlediska (atraktivita území, návratnost investice, lokální přínosy atd.), ze kterého vyplynuly konkrétní vhodné lokality pro umístění přístavišť. Dále v rámci těchto lokalit byly vytipovány vhodná místa z hlediska urbanistického začlenění do krajiny, nautických poměrů a hladinového režimu. Nejvýhodnější lokality pak byly podrobně rozpracovány až do architektonického řešení jednotlivých přístavišť.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

Vodohospodářské řešení: Vodní cesty a.s.

STUDIE 2014