top of page

PARDUBICKÝ KRAJ

VYHLEDÁVACÍ STUDIE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST

NA LABI V ÚSEKU CHVALETICE - KUNĚTICE

Studie se zabývá komplexním návrhem přístavní infrastruktury v  úseku řeky Labe z Chvaletic do Kunětic. Postupovali jsme od celku k detailu.

Nejprve byl úsek řeky zhodnocen z marketingového hlediska (atraktivita území, návratnost investice, lokální přínosy atd.), ze kterého vyplynuly konkrétní vhodné lokality pro umístění přístavišť. Dále v rámci těchto lokalit byly vytipovány vhodná místa z hlediska urbanistického začlenění do krajiny, nautických poměrů a hladinového režimu. Nejvýhodnější lokality pak byly podrobně rozpracovány až do architektonického řešení jednotlivých přístavišť.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

Vodohospodářské řešení: Vodní cesty a.s.

STUDIE 2014

bottom of page