Nučnice - PANORAMA
Nučnice - PANORAMA

Přístaviště pro malá plavidla

Přístaviště pro malá plavidla
Přístaviště pro malá plavidla

Vizualizace Dolní Zálezly

Litoměřice
Litoměřice

Návrh koncepce rozvoje okolí přístaviště

Nučnice - PANORAMA
Nučnice - PANORAMA

Přístaviště pro malá plavidla

1/5

DOLNÍ LABE

PŘÍSTAVIŠTĚ

PRO MALÁ PLAVIDLA

REALIZACE 2013 

Architektonické a designové řešení přístavišť pro malá plavidla 

na Dolním Labi v lokalitách Dolní Zálezly, Litoměřice, Nučnice a Libotenice. 

Urbanistické koncepty rozvoje okolí přístavišť v jednotlivých lokalitách.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

Stavebně konstrukční řešení: PSK Tuzar s.r.o.