Pohled na výstupy z metra
Pohled na výstupy z metra
Pohled z podchodu metra
Pohled z podchodu metra
Pohled do podchodu metra
Pohled do podchodu metra
řezopohled výstupem z metra
řezopohled výstupem z metra
design stromové mříže
design stromové mříže
predpis kamenné mozaiky
predpis kamenné mozaiky

PRAHA

HRADČANSKÁ

MĚSTSKÝ OKRUH

POVRCHY

Spolupráce na architektonickém řešení veřejných prostranství, zastávek autobusů, podchodu metra a portálů výjezdových ramp z tunelů.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

Stavebně konstrukční a technologické řešení: Metroprojekt a.s.

REALIZACE 2015