Vizualizace zadní klidové části
Vizualizace zadní klidové části

Vizualizace vstupního prostranství
Vizualizace vstupního prostranství

průhled osou hřbitova
průhled osou hřbitova

Vizualizace zadní klidové části
Vizualizace zadní klidové části

1/8

PRAHA

MĚSTSKÝ HŘBITOV 

PROJEKT 2019

Urbanistické a architektonické řešení nového městského hřbitova

Spolupráce na vizualizacích: Michal Karbáč