top of page
Koordinacni vykres
Koordinacni vykres

press to zoom
hmotová vizualizace
hmotová vizualizace

press to zoom
hmotová vizualizace
hmotová vizualizace

press to zoom
Koordinacni vykres
Koordinacni vykres

press to zoom
1/5

JIČÍN

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY MEZI CENTREM MĚSTA A NÁDRAŽÍM 

V EVIDENCI ÚPČ

OD ROKU 2020

Zpracování územní studie Jičín - lokalita stávajícího autobusového nádraží. Územní studie v navržené urbanistické struktuře rozvíjí typické Jičínské urbanistické principy a zároveň je obohacuje o nové současné urbanistické koncepce. Jedná se zejména o průhledy ulicemi na pozitivní městské dominanty, geometrickou strukturu ulic s rozvětvením do tří dominantních směrů, akcentování důležitých křižovatek jako významných orientačních bodů a doplnění chybějící zástavby v prolukách a místech, kde je potřeba vybudovat druhou stranu ulice. Cílem je vytvoření intenzivní kompaktní městské struktury s polyfunkčním využitím s důrazem na podporu živého parteru města v hlavních pěších trasách.

 

Územní studie také stanovuje principy řešení veřejné hromadné autobusové dopravy v širším kontextu města.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

bottom of page