top of page

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

REALIZACE 2014 

Spolupráce na architektonickém řešení veřejných prostranství obce Kostelec u Křížků - náměstí u Kostela, prostranství u obecního úřadu, prostranství u obchodu a páteřní ulice.

Spolupráce na prováděcí dokumentaci.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

Dopravní řešení: Transconsult s.r.o.

bottom of page