top of page

NOVÝ DRAŽEJOV

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Urbanistické a architektonické řešení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Otavu. 

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

STUDIE 2009

bottom of page