vizualizace obchodní pasáže
vizualizace obchodní pasáže

vizualizace obchodní pasáže
vizualizace obchodní pasáže

Vizualizace
Vizualizace

vizualizace obchodní pasáže
vizualizace obchodní pasáže

1/3

HRADEC KRÁLOVÉ

POLYFUNKČNÍ DŮM

STUDIE 2010

Urbanistické a architektonické řešení polyfunkčního domu v Hradci Králové. 

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.