top of page

HRADEC KRÁLOVÉ

POLYFUNKČNÍ DŮM

STUDIE 2010

Urbanistické a architektonické řešení polyfunkčního domu v Hradci Králové. 

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

bottom of page