top of page

KOLÍN

PŘÍSTAVNÍ INFRASTRUKTURA

V KOLÍNĚ

PROJEKT 2015-2016

Urbanistické a architektonické řešení přístavní infrastruktury v Kolíně - přístaviště pro osobní lodí dopravu, přístaviště pro malá plavidla a servisní centrum s čerpací stanicí pohonných hmot. 

 

Projekt nejprve určil vhodnou lokalizaci jednotlivých prvků přístavní infrastruktury, poté řešil její vhodné urbanistické začlenění do struktury města, a nakonec určil architektonickou podobu.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

bottom of page