vizualizace
vizualizace

vizualizace
vizualizace

vizualizace
vizualizace

vizualizace
vizualizace

1/3

DESIGNMANUÁL

RESTAURACE

S OBSLUHOU POMOCÍ MODELOVÉ ŽELEZNICE

Architektonické, výtvarné a scenáristické řešení restaurace s obsluhou pomocí vláčků modelové železnice.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

STUDIE 2011