top of page

SADSKÁ

PŘÍSTAV PRO MALÁ PLAVIDLA

STUDIE 2013

Urbanistické a architektonické řešení přístavní infrastruktury v obci Sadská - přístaviště pro osobní lodí dopravu a přístaviště pro malá plavidla. 

 

Projekt nejprve určil vhodnou lokalizaci jednotlivých prvků přístavní infrastruktury, poté řešil její vhodné urbanistické začlenění do struktury města, a nakonec určil architektonickou podobu.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

bottom of page